Korea Ex-EPS Worker Dormant Claims

For Filipino Ex-Korea EPS Workers, How to get your Dormant Claims?

Korea Ex-EPS Worker ka ba? Baka may natutulog kang pera sa Korea! Kung hindi mo kinuha ang kabayaran ng iyong insurance (Emigration Expiry at Departure Expense Insurance) sa loob ng dalawang taon, ito ay tatawaging "Dormant Claims" at itatago ng Dormant Claim Management Committee ng HRD Korea.Noong Abril 2015 umabot na sa 1.27 bilyon Won angunclaimed insurance o dormant claims.

See poster below on how to claim your Dormant Claims.
Share on Google Plus

About admin

This blog is all about Philippines Trending News, Politics, Sports, Businesss and Filipnos Abroad.

0 comments :

Post a Comment